Çağımızda internet sayesinde birçok sorgulama ve ödeme işlemlerini ilgili yerlere gitmeden internet siteleri ve online sistemler sayesinde yapabilme imkanı sağlamaktadır. Bu durum da bize ciddi anlamda zaman tasarrufu ve bir dizi kolaylık sağlamaktadır. GİB İnternet vergi dairesinden vergi borcu ödeme İnternetten emlak vergisi sorgulama işlemi yapabildiğimiz gibi ödeme işlemini de yapabiliriz. Gelir İdaresi Başkanlığının İnternet