2022 Engelli maaşı veya 2022 özürlü maaşı olarak ta bilinen engelli maaşı, devletimiz tarafından engelli olan bireylere verilmektedir. Bu maaş engelli olan her bireye verilmeyip bazı değerlendirmeler neticesinde verilmektedir. 2022 sayılı yasada kapsam olarak “Bu Kanun özürlüleri, ailelerini, özürlülere yönelik hizmet veren kurum ve kuruluşlar ile diğer ilgilileri kapsar” denilmektedir. Dolayısıyla bu yasa engelli vatandaşlarımızı da