Ülkemizin e-devlet sistemine eçiş yapması çok büyük yenilikleri beraberinde getirmiştir. Bu yeniliklerin yapıldığı sektörlerin başında da sağlık sektörü gelmektedir. Sağlık sektöründe getirilen yenilikler diğer sektörlere göre daha hızlı olmuş bulunmaktadır. Sağlık sektöründe hasta bilgilerinin internet ortamına işlenmesi ve bu ortamdaki bilgilerin daha sonradan gerekli görüldüğünde incelenmesi gibi sistemin kurulmuş olması sağlık sektörünü diğerlerine göre ön