Günümüz Türkiye’sinde elektrik kesintisine pek sık rastlanmasa da genede elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Elektrik kesintileri planlı elektrik kesintileri ve plansız elektrik kesintileri şeklinde olur. Planlı elektrik kesintileri elektrik dağıtım şirketlerinin altyapı hizmeti, bakım onarım gibi işlemler esnasında bölge bölge yapılmaktadır. Yeni düzenlemeler artık elektrik şirketlerinin yapacakları planlı elektrik kesintilerini vatandaşa önceden bildirmesi yönündedir. Elektrik dağıtım şirketleri