Ülkemizi gelir düzeyinin artması ile birlikte insanlarımızın alış veriş yapma durumları da değişmiştir. Önceleri sadece belirli ürünleri alan insanımız şimdilerde istediğini alabilmekte veya almaya çalışmaktadır. Bu durum paranın akışını sağlayarak el değiştirmesini sağlamakta ve piyasada para döndürmektedir. Böyle olunca da insanlarımız alış veriş merkezlerine gitmeye hatta gününü tamamen orada geçirmeye başlamıştır. Alış veriş merkezlerinin haricinde