1923 yılında bir İtalyan şirketi olan RAS, Şark Sigortayı kurdu. Kurulan bu şirket ilk olarak yangın ve nakliyat alanlarında faaliyet gösterdi. Daha sonraları zorunlu trafik sigortası, kaza ve hayat sigortası alanlarında da faaliyet göstermeye başladı. 1974 yılında Koç grubuna katıldı. 1991 yılında ise Şark Hayat Sigorta yani bugünkü adı ile Allianz Sigorta kuruldu. Hayat ve Hastalık