Son Sorgulamalar

2018 PYBS-İOKBS Başvuruları


Öğrencilerimizin yatılılık ve bursluluk hizmetlerinden yararlanmaları için Milli Eğitim Bakanlığı kısa adı PYBS olan Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı adı altında bir sınav düzenlemektedir. Bu sınavın ismi daha sonradan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) şeklinde değiştirilmiştir. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler ister yatılılık hizmetlerinden isterlerse bursluluk hizmetlerinden yararlanmaktadırlar.

2018 PYBS-İOKBS Ne Zaman Yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı her yıl Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı(PYBS) – İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınavını yapmadan önce sınav kılavuzu yayınlamaktadır. İOKBS-PYBS kılavuzuna göre iş ve işlemler yürütülmektedir.

Yayınlanan kılavuza göre 2018 İOKBS 3 Haziran 2018 saat 10.00’da yapılacaktır.

2018 PYBS-İOKBS Başvuruları Ne Zaman?

İOKBS başvuruları yine ilgili kılavuza göre 12 Mart 2018 Pazartesi ile 5 Nisan 2018 Perşembe tarihleri arasında okul müdürlüklerine yapılacaktır. Başvuru işlemlerini okul müdürlükleri evrak kontrolünü yaptıktan sonra e-okul sistemine işleyecek ve öğrenci velisi ile karşılıklı imzalayacaktır.

2018 PYBS-İOKBS Başvuru Şartları Nelerdir?

2018 PYBS başvuru şartları aşağıda listelenmiştir.

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b. Mevzuatta belirlenen kayıt ve kabul şartlarını taşımak.
c. Ortaokullar, imam-hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5 inci, 6 ncı, 7 nci ve 8 inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9 uncu, 10 uncu ve 11 inci sınıflarında öğrenci olmak.
ç. Ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak.
d. Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak.
e. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe kanununda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4(dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2017 yılı yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2018 Malî Yılı için tespit edilen 11.600,00 TL (onbirbinaltıyüz)’ yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2017 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.
Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç ailenin fert başına düşen gelir, bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir.
Maddî imkânlardan yoksun olduğunu belirten “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nde yer alan EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname ”de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde;
EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ile beyana esas olan velinin ve eşi çalışıyor ise, eşi ile birlikte bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2017 yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini gösteren belge,
 Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği.
 Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ile doğum tarihlerinin yazılı beyanı
esastır.
 Kanunlarla özel hak tanınan öğrencilerden durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla EK-1’de yer alan Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname istenmez.

Yukarıdaki ifadelere göre başvuruda aranan şartlarda gelir olarak İOKBS fert başına düşen yıllık miktar 11.600,00 TL olarak belirlenmiştir.

2018 İOKBS-PYBS Sınav Giriş Belgesi Nereden Ne Zaman Alınacak?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), sınav giriş belgeleri 24 Mayıs 2018 tarihinde e-okul sistemi içerisinde yayınlanacak olup, okul müdürlükleri sistemden 2018 PYBS giriş belgesi alma işlemi yapıp, onayladıktan sonra öğrencilere dağıtılacaktır.

2018 İOKBS-PYBS Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

3 Haziran 2018 Cuma günü yapılacak olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sınav sonuçları 18 Temmuz 2018 tarihinde açıklanacak.

Bir önceki yazımız olan 2017 PYBS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? başlıklı makalemizde 2017 PYBS sonuçları hakkında bilgiler verilmektedir.

Benzer Yazı

Doğa Sigorta Hasar Dosyası Sorgulama

Doğa Sigorta Dosya Sorgulama

Doğa Sigorta 2013 yılında sigortacılık faaliyetlerine başlamış olan bir sigorta şirketidir. Doğa Sigorta hayat dışındaki …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yorum gönderebilmek için aşağıdaki soruyu yanıtlayın * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.