Son Sorgulamalar

2015 PYBS Puanı Nasıl Hesaplanır?


2015 yılı PYBS’ye 5,6,7,8,9,10 ve 11.sınıflarda okuyan öğrencilerimiz başvurabilir fakat 8.sınıf öğrencilerimiz yapılacak olan sınava girmeyeceklerdir. 8.sınıfların PYBS sınav puanının hesaplanmasında TEOG sınavlarından aldıkları puanlar dikkate alınacaktır. Buna göre 8.sınıfların ağılıklandırılmış ortak sınav puanı ve diğer sınıftaki öğrencilerimizin ağırlıklandırılmış puanı hesaplaması PYBS Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı Nedir? başlıklı yazımızda anlatılmıştır.

2015 PYBS Puanı Nasıl Hesaplanır?

PYBS’ye 5, 6, 7, 9, 10 ve 11’inci sınıflardan katılacak öğrencilerin PYBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:

  1. Her adayın cevap kâğıdı, 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulur.
  2. PYBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
  3. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.
  4. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
  5. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
  6. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
  7. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
  8. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
  9. Soru iptali olması durumunda değerlendirme geçerli soru sayısı dikkate alınarak yapılacaktır.
  10. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında testlerde hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjandan yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.

8’inci sınıf öğrencilerinin ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hesaplanırken esas alınacak ağırlık katsayıları Tablo-1’de verilmiştir.

Tablo-2

5, 6, 7, 9, 10, 11’inci Sınıflar İçin TASP Hesaplanırken Kullanılacak Ağırlık Katsayıları
Test No Test Adı Ağırlık Katsayıları
1 Türkçe/Türk Edebiyatı-Dil ve Anlatım 3.5
2 Matematik 3.5
3 Fen ve Teknoloii/Fen Bilimleri 2.5
4 Sosyal Bilgiler/ Sosyal Bilimler 2.5
TOPLAM 12

 

Standart puan ve toplam ağırlıklı standart puan hesaplama formülü aşağıda verilmiştir.

TASP                : Toplam Ağırlıklı Standart Puan

ASP Türkçe            : Türkçe/Türk Edebiyatı-Dil ve Anlatım Testi Ağırlıklı Standart Puanı

ASP Mat                                                           : Matematik Testi Ağırlıklı Standart Puanı

ASP Fen                             : Fen ve Teknoloji/Fen Bilimleri Testi Ağırlıklı Standart Puanı

ASP Sosyal                         : Sosyal Bilgiler/ Sosyal Bilimler Testi Ağırlıklı Standart Puanı

pybs-puan-hesaplamaYukarıda açıklanan yolla hesaplanan toplam ağırlıklı standart puanlar (TASP), en küçüğü 100 ve en büyüğü 500 olan bir puan dağılımına dönüştürülecektir. Dönüştürme işlemi sonucunda öğrencinin PYBS puanı elde edilecektir.

PYBS puanların hesaplanmasında aşağıdaki formül uygulanacaktır:

TASP                       : Toplam Ağırlıklı Standart Puan

 

En Küçük TASP : Hiçbir testi ikili ya da toplu kopya nedeniyle iptal edilmeyen öğrenciler içindeki en küçük TASP En Büyük TASP : Tüm Öğrenciler İçindeki En Büyük TASP

Kopya taraması sonucu bazı testleri iptal edilen ve TASP Puan’ları, En Küçük TASP Puan’ın altında olan öğrencilerin, PYBS puanları 100 puan olarak kabul edilecektir.

Bir önceki yazımız olan PYBS Ağırlıklandırılmış Ortak Sınav Puanı Nedir? başlıklı makalemizde 8.sınıfların PYBS sınav puanı ve ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı hakkında bilgiler verilmektedir.

İlgili kelimeler:
2015 pybs puan hesaplama, pybs puan hesaplama 2015

Benzer Yazı

Doğa Sigorta Hasar Dosyası Sorgulama

Doğa Sigorta Dosya Sorgulama

Doğa Sigorta 2013 yılında sigortacılık faaliyetlerine başlamış olan bir sigorta şirketidir. Doğa Sigorta hayat dışındaki …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Yorum gönderebilmek için aşağıdaki soruyu yanıtlayın * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.